Pomáhá SCD při poruchou paměti, stařeckou demencí, atd?

Kde už není co, tam ani SCD nic nezmůže 🙂
Záleží na stupni postižení.

0 Comments