Když je pivo nevhoné, platí to taky u nealkoholického ?

Aby jste rozuměli, u piva nejde o alkohol, ale maltózu, což je disacharid. 🙂

0 Comments