Prohlášení provozovatele uzdravtesejidlem.cz


Obsah webových stránek uzdravtesejidlem.cz i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, konkrétně program "SCD Průvodce", slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací uživatelem, či další osobou záleží zcela na jejich svobodném rozhodnutí a je zodpovědností uživatele, či další osoby. Tento program, stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují lékařskou péči, diagnostiku, ani dietní doporučení vašeho lékaře.